ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการติดตั้งจาก Grand Thai raider